Khóa Học OnlineKhóa học Lê Thẩm Dương 3: Đam Mê – Chìa Khóa Thành Công

21/07/2021 22:31 539

Khóa học “Đam mê – Chìa khóa thành công” chia sẻ từ những kinh nghiệm quý báu của TS Lê Thẩm Dương’ để làm rõ vấn đề về đam mê, bí quyết làm sao đạt thành công. Đam mê mang lại những động lực mạnh mẽ, giúp bạn kiên trì với mục tiêu đã đặt […]

Khóa Học Lê Thẩm Dương 2: Thay đổi tư duy – đột phá thành công

16/07/2021 01:43 812

Giới thiệu về khóa học Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nghe nhiều người hay hỏi nhau “Làm giàu thế nào?” chứ ít ai chịu hỏi “Vì sao tôi nghèo?”. Cùng một xuất phát điểm, hoàn cảnh điều kiện như nhau nhưng tư duy và chương trình hành động khác nhau có thể tạo […]

Khóa Học Lê Thẩm Dương 1: Thấu Hiểu Bản Thân – Dẫn Lối Thành Công

16/07/2021 01:26 502

Giới thiệu về khóa học Người thành công là những người luôn thấu hiểu bản thân, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó, họ đề ra mục tiêu của cuộc đời rõ ràng và tận dụng chính xác các sở trường trong những lĩnh vực mà họ đam mê để đạt được mục […]