Quy hoạch Đà Lạt

Dự thảo đồ án quy hoạch làng hoa Xuân Thành – Đà Lạt

12/12/2020 11:04 1218

Khái quát về dự thảo đồ án quy hoạch làng hoa Xuân Thành – Đà Lạt tỷ lệ 1/500 tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND thành phố Đà Lạt Phê duyệt Đề án phát triển làng hoa Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành […]

Họa Đồ Quy Hoạch Phân Khu B5 Đà Lạt

04/12/2020 14:46 1125

Phê duyệt quy hoạch phân khu B5 Khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương – Mai Anh Đào – Vạn Hạnh – Mai Xuân Thưởng, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/2000 với những nội dung chủ yếu như sau: 1. Tên đồ án quy hoạch: quy hoạch phân khu Khu vực đường Phù […]