1. Truy cập trang web CoinEx https://www.coinex.com/ , đăng nhập tài khoản của bạn và nhấp vào [Account Level] từ menu thả xuống [Account] ở góc trên bên phải. mceclip11.png

2. Nhấp vào [Bind Non-CoinEx Address] trên trang cấp tài khoản.mceclip12.png

3. Nhấp vào [Sao chép] để sao chép thư vào bảng dán.mceclip13.png

4. Mở ỨNG DỤNG ViaWallet , nhấp vào [Ví] ở dưới cùng, sau đó nhấp vào CET coin.
mceclip15.png

5. Sau khi vào trang, hãy nhấp vào nút trên phía dưới bên trái.mceclip17.png

6. Nhấp vào [Chữ ký tin nhắn]
mceclip18.png

7. Dán thông báo của “bước 3” vào đây và nhấp vào [Gửi].mceclip7.png

8. Nhập mật khẩu bảo mật của bạn và nhấp vào [Xác nhận]
mceclip8.png

9. Sao chép [Địa chỉ] và [Chữ ký] vào bảng dán.
mceclip20.png

10. Nhập trang “Liên kết địa chỉ không phải CoinEx” trong tài khoản CoinEx của bạn, dán [Địa chỉ] và [Chữ ký] của “bước 9” vào vị trí tương ứng, sau đó nhấp vào [Xác minh và ràng buộc] để hoàn tất.mceclip21.png

Như vậy bạn đã hoàn thành việc liên kết ví vào tài khoản CoinEx của mình rồi. Từ nay, CET tại ví sẽ được tính vào cấp độ VIP của bạn dù cho CET không có ở tài khoản CoinEx.