Blog của Minh

Tin tưởng là gì? Thế nào là người khác đang tin tưởng bạn

30/07/2022 10:10 90

Tôi đã từng nghe qua một câu chuyện thế này. Người ta nói với nhau là anh A rất tin tưởng anh B, thế mà anh B lại cho rằng anh A không tin tưởng mình. Bằng chứng là mỗi lần có ai nói xấu anh B, anh A đều ngay lập tức bên vực […]